top of page
Arrow.gif
Anchor 2

Skapa video och annonsera med några klick! 

Nu är FastOuts produktionsverktyg för video integrerat med FasIT. Det gör att du kan skapa film och annonsera med några klick!

With a 3D model and an interior "streetview" you can offer the seller the ultimate digital showing! Ask the seller - Can a showing like this, together with a 360° drone view help buyers before an actual visit? The answer is of course yes!
 

Here is another tool that helps you with the percentage of listings you fail to get.

Create professional videos in a few minutes with FastOut's automated video tools. Show the clients how you work with video material for social media. Include home sellers as potential marketers for your brand and for yourself as a real estate agent.

Video är en effektiv form av marknadsföring
i sociala medier

1. Visuellt engagerande

Video är ett visuellt och rörligt medium som kan fånga tittarens uppmärksamhet snabbt. Det gör det enklare att kommunicera ditt budskap och engagera din målgrupp.

2. Delningsbart

Videoinlägg har en högre potential att bli delade och spridda av användarna, vilket kan öka räckvidden av ditt budskap.

3. Personligt

Genom video kan du visa ditt ansikte, röst och personlighet, vilket hjälper till att skapa en mer personlig kontakt med din målgrupp. Det kan öka förtroendet och lojaliteten.

4. Bättre räckvidd och engagemang

Många sociala medier-plattformar prioriterar videoinnehåll i sina nyhetsflöden, vilket kan leda till bättre organisk räckvidd och engagemang från din publik.

5. Anpassningsbarhet

Du kan anpassa dina videor efter varje sociala medieplattform. Detta innebär att du kan skapa video i olika format.  T ex för hemsida, YouTube och sociala medier. 

bottom of page